Výzva k modlitbám za situaci na Ukrajině

22.02.2022 18:25

Jako představitelé Církve adventistů sedmého dne se připojujeme k modlitbám všech křesťanů v České a Slovenské republice, kteří se znepokojením pozorují zhoršující se bezpečnostní situaci na Ukrajině. Věříme a doufáme, že se podaří odvrátit nebezpečí válečného konfliktu, který by svými dopady zřejmě ovlivnil celou Evropu. V modlitbách se obracejme k Bohu, o kterém vyznáváme, že je Bohem pokoje (Ž 13,20), aby zabránil této hrozbě. Modleme se za obyvatele ohrožených oblastí, aby i v těchto pohnutých časech našli bezpečí a jistotu Boží blízkosti. Přejeme si, aby se členové církve a lidé dobré vůle slovy, činy i modlitbami podíleli na obnovení pokoje mezi lidmi i mezi státy.

Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne
Vít Vurst, předseda Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne
Daniel Dobeš, předseda Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne
František Kolesár, předseda Slovenského sdružení Církve adventistů sedmého dne