Kázání

Datum Kazatel
  2.4. 2022 Pavel Kostečka(*VP)
  9.4. 2022 Václav Koplík
16.4. 2022 Pavel Kostečka
23.4. 2022 Karel Strouhal St.
30.4. 2022 Pavel Kostečka
  7.5. 2022 Miroslav Kučera
14.5. 2022 Alena Hotová
21.5. 2022 Pavel Kostečka
28.5. 2022 Jan Gröger
  4.6. 2022 Pavel Kostečka
11.6. 2022 Eva Kocybalová
18.6. 2022 Břetislav Jureček
25.6. 2022 Pavel Kostečka(*VP)

 

*VP - Večeře Páně je účastí na symbolech Ježíšova těla a krve jako vyjádření víry v něho, našeho Pána a Spasitele. V tomto prožitku společenství je přítomen Kristus, který se setkává se svým lidem a posiluje ho. Svou účastí radostně zvěstujeme význam Kristovy smrti, dokud nepřijde. Příprava na tuto večeři zahrnuje zkoumání vlastního svědomí, pokání a vyznání hříchů. Kristus ustanovil umývání nohou jako symbol nového očistění a výraz ochoty vzájemně si sloužit v křesťanské pokoře a sjednotit svá srdce v lásce. Večeře Páně se smějí zúčastnit všichni věřící křesťané. (1.Kor 10,16.17; 11,23-30; Mat 26,17-30; Zj 3,20; Jan 6,48-63; 13,1-17)