Kázání

Datum Kazatel
  7.1. 2023 *Dětmarovice
14.1. 2023 Pavel Kostečka
21.1. 2023 Alena Hotová
28.1. 2023 Josef Peterka
  4.2. 2023 Pavel Kostečka
11.2. 2023 Eva Kocybalová
18.2. 2023 Gustav Kloda
25.2. 2023 Pavel Kostečka
  4.3. 2023 Vlastimil Kajzar
11.3. 2023 Pavel Kostečka
18.3. 2023 Jiří Loder
25.3. 2023 Pavel Kostečka(VP)

 

*Dětmarovice - 7.1. 2023 - Společná bohoslužba ve sboru Dětmarovice.

*VP - Večeře Páně je účastí na symbolech Ježíšova těla a krve jako vyjádření víry v něho, našeho Pána a Spasitele. V tomto prožitku společenství je přítomen Kristus, který se setkává se svým lidem a posiluje ho. Svou účastí radostně zvěstujeme význam Kristovy smrti, dokud nepřijde. Příprava na tuto večeři zahrnuje zkoumání vlastního svědomí, pokání a vyznání hříchů. Kristus ustanovil umývání nohou jako symbol nového očistění a výraz ochoty vzájemně si sloužit v křesťanské pokoře a sjednotit svá srdce v lásce. Večeře Páně se smějí zúčastnit všichni věřící křesťané. (1.Kor 10,16.17; 11,23-30; Mat 26,17-30; Zj 3,20; Jan 6,48-63; 13,1-17)