Kázání

Datum Kazatel
  1.4. 2023 Pavel Kostečka
  8.4. 2023 Jan Bucha
15.4. 2023 Pavel Kostečka
22.4. 2023 Palo Lacko
29.4. 2023 Jan Kantor
  6.5. 2023 Miroslav Kučera
13.5. 2023 Eva Kocybalová
20.5. 2023 Alena Dvořáková
27.5. 2023 *Dětmarovice
  3.6. 2023 Břetislav Jureček
10.6. 2023 Pavel Kostečka
17.6. 2023 Alena Hotová
24.6. 2023 Pavel Kostečka(VP)

 

*Dětmarovice - 27.5. 2023 - Společná bohoslužba ve sboru CASD Dětmarovice, č.p. 454.
               Promítání bohoslužby (z Prahy EXPO PVA Letňany) Teda Wilsona - Naděje pro dnešek.

*VP - Večeře Páně je účastí na symbolech Ježíšova těla a krve jako vyjádření víry v něho, našeho Pána a Spasitele. V tomto prožitku společenství je přítomen Kristus, který se setkává se svým lidem a posiluje ho. Svou účastí radostně zvěstujeme význam Kristovy smrti, dokud nepřijde. Příprava na tuto večeři zahrnuje zkoumání vlastního svědomí, pokání a vyznání hříchů. Kristus ustanovil umývání nohou jako symbol nového očistění a výraz ochoty vzájemně si sloužit v křesťanské pokoře a sjednotit svá srdce v lásce. Večeře Páně se smějí zúčastnit všichni věřící křesťané. (1.Kor 10,16.17; 11,23-30; Mat 26,17-30; Zj 3,20; Jan 6,48-63; 13,1-17)