Kázání

Datum Kazatel
  2.7. 2022 *OVA-Mar. Hory
  9.7. 2022 Pavel Kostečka
16.7. 2022 Jan Kantor
23.7. 2022 Jan Gröger
30.7. 2022 Pavel Kostečka
  6.8. 2022 Eva Kocybalová
13.8. 2022 Jan Loder
20.8. 2022 Pavel Rozbroj
27.8. 2022 Alena Hotová
  3.9. 2022 Pavel Kostečka
10.9. 2022 Josef Peterka
17.9. 2022 Pavel Kostečka(VP)
24.9. 2022 Milan Kloda

 

*OVA-Mar. Hory - 2. července 2022 (09:30) - Společná bohoslužba ve sboru Ostrava - Mariánské Hory - Kopaniny 13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory - Kázání - Prof. John Scharffenberg, MD., MPH.

*VP - Večeře Páně je účastí na symbolech Ježíšova těla a krve jako vyjádření víry v něho, našeho Pána a Spasitele. V tomto prožitku společenství je přítomen Kristus, který se setkává se svým lidem a posiluje ho. Svou účastí radostně zvěstujeme význam Kristovy smrti, dokud nepřijde. Příprava na tuto večeři zahrnuje zkoumání vlastního svědomí, pokání a vyznání hříchů. Kristus ustanovil umývání nohou jako symbol nového očistění a výraz ochoty vzájemně si sloužit v křesťanské pokoře a sjednotit svá srdce v lásce. Večeře Páně se smějí zúčastnit všichni věřící křesťané. (1.Kor 10,16.17; 11,23-30; Mat 26,17-30; Zj 3,20; Jan 6,48-63; 13,1-17)

Rozpis kázání pro následující čtvrtletí 4/2022

Datum Kazatel
  1.10. 2022 Pavel Kostečka
  8.10. 2022 Břetislav Jureček
15.10. 2022 Pavel Kostečka
22.10. 2022 Eva Kocybalová
29.10. 2022 Pavel Kostečka
  5.11. 2022 Alena Hotová
12.11. 2022 Pavel Kostečka
19.11. 2022 Miroslav Kučera
26.11. 2022 Eva Kocybalová
  3.12. 2022 Filip Fürst
10.12. 2022 Pavel Kostečka
17.12. 2022 Gustav Valach
24.12. 2022 Pavel Kostečka
31.12. 2022 Norbert Pěkník