Kázání

Datum Kazatel
  7.10. 2023 Michael Koloničný
 14.10. 2023 *Okrskové Třinec
21.10. 2023 Pavel Kostečka
28.10. 2023 David Lacko
  4.11. 2023 Aleš Basisty
11.11. 2023 Jaroslav Stejskal
18.11. 2023 *OVA-Mar.Hory
25.11. 2023 Pavel Kostečka
  2.12. 2023 Miroslav Kučera
  9.12. 2023 Pavel Kostečka
16.12. 2023 Eva Kocybalová
23.12. 2023 Pavel Kostečka(VP)
30.12. 2023 Alena Hotová

 

*14.10. 2023 - Okrskové Třinec - Bohoslužba se bude konat v kulturním domě Trisia (náměstí Svobody 526, Třinec) >>>Hledat trasu<<<

*11.11. 2023 - OVA-Mar.Hory - Bude se konat společná bohoslužba ve sboru CASD Ostrava-Mariánské hory (Kopaniny 398/13) >>>Hledat trasu<<<

*VP - Večeře Páně je účastí na symbolech Ježíšova těla a krve jako vyjádření víry v něho, našeho Pána a Spasitele. V tomto prožitku společenství je přítomen Kristus, který se setkává se svým lidem a posiluje ho. Svou účastí radostně zvěstujeme význam Kristovy smrti, dokud nepřijde. Příprava na tuto večeři zahrnuje zkoumání vlastního svědomí, pokání a vyznání hříchů. Kristus ustanovil umývání nohou jako symbol nového očistění a výraz ochoty vzájemně si sloužit v křesťanské pokoře a sjednotit svá srdce v lásce. Večeře Páně se smějí zúčastnit všichni věřící křesťané. (1.Kor 10,16.17; 11,23-30; Mat 26,17-30; Zj 3,20; Jan 6,48-63; 13,1-17)