Nový rok 2024

31.12.2023 21:59

Milí přátelé,

přejeme vám do nového roku hodně Božího požehnání, ať vás Pán provází po celý následující rok 2024.

Sbor CASD Bohumín