Modlitební týden 2021

06.11.2021 20:13

Modlitební týden bude probíhat od 6. do 13. listopadu.
V přednáškách se nezapomíná ani na naše děti ve věku od 13 až 15 let. Jim je věnována druhá část materiálu.

„Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.“ (Zj 14,6)

Během letošního modlitebního týdne se budeme zabývat poselstvím tří andělů z knihy Zjevení a posláním církve. Středobodem učení církve i poselství tří andělů je dílo Ježíše Krista. On touží po tom, abychom s ním bezvýhradně a úplně sjednotili své životy. Proto se budeme zabývat tématy, která se věnují Boží lásce, úctě k našemu Stvořiteli a evangeliu jako radostné zprávě o naději pro tento svět. Autory přednášek letošního modlitebního týdne jsou Ángel Manuel Rodriguez, který působil jako ředitel Biblického badatelského institutu Generální konference, a jeho dcera Dixil Lisbeth Rodriguez, redaktorka časopisu Adventist World.

Přednášky jsou ke stažení zde (Advent č. 8/2021).

V sobotu 13. listopadu se bude konat sbírka pro celosvětové misijní projekty Generální konference.

Přejeme Vám všem Boží požehnání ze vzájemného společenství, radost při studiu Božího slova a naplnění Božím Duchem při modlitebních setkáváních. V přímluvných modlitbách mysleme také na představitele našeho státu a na ty, kteří nesou nemalou odpovědnost ve společnosti.

Mikuláš Pavlík

Peter Čík

Marek Škrla