Deset dnů modliteb 2022

04.01.2022 09:39

Ve dnech 5. až 15. ledna 2021 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Téma setkávání v průběhu těchto dnů je „Tři andělé vyzývající k modlitbám“.

Kromě studia zmíněného tématu se můžete v rámci modlitebních setkání zaměřit také na přímluvné modlitby ohledně Vašich osobních i sborových potřeb. 

Závěrečná sobota 15. ledna může být vyjádřením vděčnosti za vše dobré, co přichází z Boží ruky jako odpověď na Vaše společné modlitby. Doufáme, že tyto podněty pomohou, aby se Deset dnů modliteb stalo hlubokou zkušeností pro Vaši modlitební skupinu či sborovou rodinu.

Deset dnů modliteb 2022

Deset dnů modliteb 2022-Příručka pro vedoucí