Vítejte na našem webu
 

Vítejte na stránkách bohumínského sboru církve ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE.   www.adventiste.cz

 

Vážení spoluobčané

 

V souvislosti s opatřeními vlády v boji proti koronaviru se do 3. listopadu nekonají v prostorách modlitebny sboru Církve adventistů s. d. žádná veřejná setkání.

 

I po tuto dobu však nabízíme duchovní a psychosociální podporu na číslech +420 775 789 039 a  +420 603 519 464

 

Děkujeme za pochopení. 

Modlíme se za vás.

 

 

Jako adventisté sedmého dne  jsme protestantskou církví, která se cítí být součástí velké rodiny všech upřímných křesťanů,  kteří odevzdali  svůj život Pánu Ježíši. Jsme celosvětovým společenstvím,  ke kterému se  hlásí více než 19 miliónů lidí ze všech koutů světa. V České republice, kde naše církev aktivně působí již více než sto let, je nás víc jak 10 000 členů.

 

Protože sobotu, biblický den odpočinku, vnímáme v moderní uspěchané době jako velký Boží dar všem lidem, rádi ji využíváme ke společnému setkávání a k oslavě našeho dobrého Boha. Proto se pravidelně scházíme ke společným bohoslužbám. Pravidelné bohoslužby se konají vždy v sobotu, a mají dvě části:

 

Od 9.30 do 10.30 studujeme společně bibli a diskutujeme o ní.

Od 10.45 je kázání Božího slova.

 

Aktuální program naleznete v sekci 

ROZPIS KÁZÁNÍ

 

„Sobotní škola“ je příležitostí pro každého, kdo chce lépe pochopit poselství Bible do našeho praktického života. V malých skupinkách se mohou všichni zapojit do diskuze nad daným biblickým tématem. Zapojit se může každý bez rozdílu věku (existují i skupinky pro děti) či vzdělání.

Kázání je příležitostí ke ztišení a naslouchání. Každý týden se některý z kazatelů dělí s ostatními o poselství, které jej oslovilo při četbě Bible. Věříme, že mnohá praktická témata mohou oslovit i vás.

 

Přijďte mezi nás, rádi Vás uvítáme.

 

AKTUALITY