Vítejte na stránkách sboru Církve adventistů sedmého dne Bohumín

Scházíme fyzicky v prostorách Mírová 867, Nový Bohumín.

9:00–10:15 debata na duchovní téma

10:30–11:30 kázání

Sobota 9. 10. 2021

Studium:  5. kniha Mojžíšova: Mojžíšovo podání dějin 

Kázání: Palo Lacko: Bůh slyší

Úterý  12. 10. 2021, 17:00

Modliby a studium Beroja: Podobenství o milosrdném Samaritánovi
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Oznamujeme, že dne 6. října nás opustila sestra Ilona, poslední rozloučení proběhne v pátek 15. října v 11:00 hodin.

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Psychosociální podpora

Rovněž nabízíme duchovní a psychosociální podporu na číslech +420 775 789 039

Modlíme se za vás.