Vítejte na našem webu
 

Vítejte na stránkách bohumínského sboru církve ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE.   www.adventiste.cz

 

Protože sobotu, biblický den odpočinku, vnímáme v moderní uspěchané době jako velký Boží dar všem lidem, rádi ji využíváme ke společnému setkávání a k oslavě našeho dobrého Boha. Proto se pravidelně scházíme ke společným bohoslužbám. Pravidelné bohoslužby se konají vždy v sobotu, a mají dvě části:

 

Od 9.00 do 10.15 studujeme společně bibli a diskutujeme o ní.

Od 10.30 je kázání Božího slova.

 

„Sobotní škola“ je příležitostí pro každého, kdo chce lépe pochopit poselství Bible do našeho praktického života. V malých skupinkách se mohou všichni zapojit do diskuze nad daným biblickým tématem. Zapojit se může každý bez rozdílu věku (existují i skupinky pro děti) či vzdělání.

Kázání je příležitostí ke ztišení a naslouchání. Každý týden se některý z kazatelů dělí s ostatními o poselství, které jej oslovilo při četbě Bible. Věříme, že mnohá praktická témata mohou oslovit i vás.

 

Přijďte mezi nás, rádi Vás uvítáme.

 

AKTUALITY