Kniha návštěv

Pravá církev....

Jirka | 17.05.2018

Dobrý den Vám všem!

Pokud je mi známo, na území Bohumína pracuje cca pět církví či náboženských společností. Jejich teologické názory se kupodivu dosti liší. Jak tedy poznat onu PRAVOU církev? Takovou může být pouze jediná. Setkal jsem se dokonce s názorem, že každá má část pravdy, celou pravdou tedy nedisponuje žádná?

Těším se na odpověď. Jirka

Re: Pravá církev....

Petr Rohan | 21.05.2018

Přeji vám dobrý den,
odpověď na Vaši otázku by vyžadovala více prostoru, než jaký nám může poskytnout tento omezený formát návštěvní knihy. Nicméně, pokusím se Vám odpovědět alespoň ve stručnosti a začnu tím, co jste zmiňoval v závěru, totiž vaší otázkou ohledně pravdy. Pravda z hlediska Písma je Bůh sám a z tohoto pohledu lze říci, že Pravdou nelze disponovat, protože disponovat Pravdou by znamenalo disponovat Bohem. Žádná církev a žádný křesťan tedy celou Pravdu nevlastní, ale má vždy jen její částečné poznání či pochopení. A jak říká Apoštol Pavel v 1. Korintským 13. kapitole:
„co je částečné, bude překonáno“, tedy postupně nahrazováno novým, plnějším poznáním a pochopením toho, který je Pravda. Důležité je tedy nikoliv to, aby církev Pravdou disponovala v její úplnosti, ale aby byla ochotná růst v jejím postupném poznání a aby ve světle poznávané Pravdy reformovala svůj život a vztahy. V takovémto procesu hraje významnou roli samozřejmě Boží slovo, ve kterém se Pravda zjevuje, a Duch svatý, který nám toto slovo otvírá a dává chápat.
Z výše zmíněného pak vyplývá, že pravou (ideální církví) je jen takové společenství, které se neuzavřelo ve svých názorech a učení, ale zůstalo otevřené novému poznání a ve světle poznaného žije a proměňuje se. Pravou církví jsou zároveň takoví křesťané, kteří berou vážně Boží slovo a Ducha svatého. Nádherně charakter takových křesťanů vystihuje kniha Zjevení, kde čteme, že jsou to ti: „kdo zachovávají Boží přikázání a drží se svědectví Ježíšova.“ Tedy mají v úctě Písmo jako celek, tedy Starý i Nový zákon. Takový je ideál, který se ovšem v realitě těžko hledá.
Doporučuji Vám tedy hledat takové společenství, které se bude alespoň tomuto ideálu blížit a které vám umožní žít život víry, jenž bude v souladu s Vaším osobním poznáním Pravdy a přesvědčením. Pokud si budete chtít o této věci více popovídat, pak Vám nabízím osobní setkání a rozhovor.

S pozdravem

Petr Rohan

Re: Re: Pravá církev....

Jirka | 21.05.2018

Přeji dobrý den a děkuji za reakci. Pokud jsem použil slova pravda s malým p, měl jsem na mysli nikoliv Boha, nýbrž soubor zejména Kristových doporučení. V jejich chápání se bohužel církve podstatně liší. Postačí si porovnat vaši teologii s názory Svědků Jehovových. Jsem bytostně přesvědčen, že průnik do Ježíšova učení nemůže činit jedinci s alespoň průměrným IQ a vybaveným potřebným vědomostním zázemím podstatnější potíže. Proto jsem překvapen nemalým počtem církví, sekt či náboženských společností hlásících se ke Kristu.
Uvádíte, že ideál křesťanů majících v úctě SZ i NZ se těžko hledá. Zřejmě to platí i o vaší církvi. Jinak byste to neuvedl.. Je otázka, do jaké míry se zmíněnému ideálu blíží. Měřítkem mi tedy budiž četnost členské základny, neboť hlásá-li nějaká církev milosrdenství, lásku, odpouštění etc... a následně to vše realizuje v každodenním životě, pak se to logicky musí odrazit na nárůstu věřících - a těch současné církve rozhodně nemají nadbytek.Z tohoto důvodu jsem se rozhodl nevyužít Vaši nabídku k osobnímu setkání.

Mějte se moc hezky! Jirka.

Kříže.

Antonín | 12.01.2018

Dobrý den křesťané,

úmrtím příbuzné nám vyvstala povinnost vypořádat se mj. s jejími devocionáliemi. Bibli, jejíž obsah si různé církve vysvětlují po svém, jsme umístili do kontejneru, co však se dvěma poměrně velkými kříži? Po úvaze jsme se rozhodli tuto starost vložit na bedra vaší církve, máte totiž modlitebnu nejblíže našemu bydlišti.

Kluci dostali příkaz oba kříže zabalit a v igelitce pověsit na kliku vchodových dveří, příp. položit někde poblíž. Doufáme, že ji nezcizí nějaký chmaták v očekávání jídla. Velmi by nás to mrzelo.

S díky za laskavé pochopení

Antonín.

Re: Kříže.

David | 13.01.2018

Dobrý den Antoníne,

dovolte mi popřát upřímnou soustrast... Soucítím s Vámi.
Díval jsem se, ale žádné kříže se u našeho sboru nenachází, ani žádná igelitová taška na klice našeho sboru nebyla nalezena.

Dovolte mi, pozvat Vás touto cestou na naše pravidelné sobotní setkání do našeho sboru, které vždy začíná v 9:00 hodin.
Budeme rádi, když naše pozvání přijmete.

S přátelským pozdravem
David

Re: Re: Kříže.

Antonín | 16.01.2018

Srdečně Vás pozdravuji Davide a děkuji za sympatickou reakci. Mohu potvrdit, že taška s kříži byla za mé přítomnosti uložena za schodištěm směrem k náhrobkům, aby tak unikla možné všímavosti chmatáků. Je nám líto, že jejich pozornosti neunikla.

K Vaší pozvánce: v rodině máme s církvemi bohužel špatné zkušenosti, proto raději pozvání nepřijmeme. Jakpak to říká staré přísloví? "Kdo se jednou spálí, fouká i na podmáslí" - a to je přece studené.

Pěkné pozdravení posílám i panu kazateli. Ať se mu daří!!

Vše dobré!

Antonín.

Re: Kříže.

Petr Rohan | 14.01.2018

Přeji pěkný den,
žádné kříže jsme u dveří nenašli, ale pokud je tam hodláte dát, určitě se o ně postaráme a najdeme nějaké církevní společenství, které pro ně bude mít využití. O zmíněnou Bibli, jež jste dali do kontejneru, bychom také měli zájem.

S pozdravem
Petr Rohan

Sobota

Miroslav | 11.03.2017

Rád bych se vás zeptal, proč světíte sobotu jako sedmý den odpočinku? Pokud dobře počítám, tak sobota je dnem šestým.

Zdraví
Miroslav

Re: Sobota

Petr Rohan | 13.03.2017

Dobrý den, svěcení soboty jako dne odpočinku má své kořeny ve Starém zákoně, kde čteme v knize Genesis 2,3, že Bůh posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. V Eodus 16,23 a Exodus 20,10 je tento sedmý den v hebrejštině nazýván sobotou (zohledňují to i některé překlady např. Bible kralická, Český studijní překlad a Bible pro 21.století). Na svěcení soboty pak narážíme i v Novém zákoně v praxi Ježíše Krista.
Pokud jde o posun v našich kalendářích, kde se sedmým dnem stala neděle, ten je pozdního data. Dříve byla za sedmý den skutečně považována sobota. Tento posun dokazuje i skutečnost, že dříve byla středem týdne středa (jak vyplývá z názvu) a nikoliv čtvrtek (jak je tomu dnes). V některých zemích a kalendářích je sobota dodnes uváděna jako sedmý den a neděle jako první den týdne. Na téma sobota by se toho dalo napsat ještě mnoho, ale lepší by byla osobní diskuse. Pokud tedy máte zájem a možnost.
S pozdravem Petr Rohan

chylek-radislav.it@alice.it

CHYLEK RADISLAV ROBERTO | 01.12.2013

Srdecne Vas zdravi br.CHYLEK Radislav syn Vaseho br.zesnuleho CHYLEK Jiri v panu Jezisi Kristu: Jsem spokojen ze Vas vidim a rekneme navstivit touto cestou diki internet Buh je s nami naporad. Dekuji

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek